Mediáció


Mediáció

A válási mediáció során a válófélben lévő házastársakat segítem a mediáció kommunikációs eszközeivel a jogszabály által megkövetelt területeken közös megegyezésre jutni, mellyel elkerülhető a hosszadalmas, lelkileg megterhelő bíróság előtti bizonyításos bontási eljárás. 

A szó – mediare – eredeti jelentése: középen állni, egyeztetni, közbenjárni, közvetíteni, békéltetni.

Eme 5 fogalom tökéletesen megragadja az eljárás lényegét.

Mediátorként, harmadik semleges félként a mediátor képzésen elsajátított kommunikációs eszközökkel írányítom a felek közötti párbeszédet, segítem a probléma mögött álló érdekek és szükségletek feltárását annak érdekében, hogy egy olyan megoldás szülessen, amelyben mindkét fél érdekei érvényre jutnak. A mediátor nem ad tanácsot és nem dönt.

A mediátor feladata a felek közötti indulatok fékezése, a megoldásra váró érdekalapú konfliktus okának tisztázása és konstruktív párbeszéd kialakítása a felek között.

A mediáció során a megállapodás lényege a konszenzus, vagyis a nyertes-nyertes helyzet, mivel olyan megoldást céloz meg, amelyben mindkét fél érdekei érvényre jutnak, és amely mindkét fél számára elfogadható. A mediáció magában hordja a fejlődés lehetőségét és egy magasabb szintű egyensúly megteremtésének esélyét.

A válási mediáció során a jogszabály által megkövetelt alapvető területeken kell a feleknek egyezségre jutniuk, amely elsősorban közös kiskorú gyermekeikkel kapcsolatos.

A párokat a válással kapcsolatos átmeneti élethelyzetben a zavarodottság, kudarc, bűntudat, düh és ambivalencia érzése árasztja el. Az érzelmi terhek megnehezítik a felnőttek döntéshozását a gyermek elhelyezése. kapcsolattartás, gyermektartás kérdésében. Ha a felek nem tudnak megegyezni akkor a végső döntést a bíró hozza meg autoriter módon. Mivel azonban a szülők tudják a legjobban, hogy a gyermekeiknek mire van szüksége, illetve az ő életüket is befolyásolják ezek a döntések, így kézenfekvő, hogy a házasság felbontásával kapcsolatos döntéseket legjobb, ha ők hozzák meg.

A válási mediáció lényege, hogy a felek a bírósági eljárás megkezdése előtt egyezségre jutnak a jogszabály által megkövetelt kérdésekben, így az illetékes bíróságtól a közös megegyezés benyújtásával egyidejűleg, annak megfelelően kérik a házasságuk felbontását, amelyet a bíróság , amennyiben az a hatályos jogszabályokkal nem ellentétes, jóváhagy és a felek közös kérelmének megfelelően a házasságot felbontja legkésőbb a 2. tárgyaláson.

A házasság felbontásától a bírósági eljárásban is elkülönülő, azonban azzal szorosan összegfüggő témakör a vagyoni mediáció és mediátor előtt kötött vagyonközösség megosztására vonatkozó egyezség.

A válási mediáció konfliktusok, az elrontott kapcsolatok rendezésének szelíd módja, és olyan helyzetet teremt a résztvevők számára, amelyekben képesek saját ügyeik megnyugtató megoldására és nem utolsósorban példát mutat a gyerekeknek abban, hogyan kell az élet nehéz helyzeteit kezelni, egymást tiszteletben tartani, de nem áldozattá válni.

A mediáció előnyei:

Időtényező: amíg a bírósági eljárás évekig elhúzódhat, a mediációs eljárás maximum négy hónapig tart, de a legtöbb esetben már néhány alkalom alatt egyezségre jutnak a felek.

Költségek: a mediációs eljárás költsége elenyésző egy hosszas bírósági pereskedés ügyvédi díjaihoz képest, amelyhez hozzájárulnak még az illetékek illetve az esetleges szakértői díjak is.

Felek kontrollja:a mediáció során végig a felek maradnak az ügy urai és nem történik semmi olyan, amelyhez az összes fél hozzá ne járulna.

Eljárás önkéntessége: a mediációs eljárásban a felek saját akaratukból vesznek részt, ezért érdekükben áll, hogy mielőbb megegyezzenek, míg a bírósági eljárásban az alperes sokszor a hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében vesz részt és gyakran akadályoztatja a folyamat mielőbbi befejezését.

Zárt tárgyalás: az ügyről a feleken és a mediátoron - akit titoktartási kötelezettség terhel - kívül más nem szerez tudomást, a mediációs tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik.

Végrehajtás: mivel a mediációs eljárásban az egyezséget a felek közös akaratukból hozzák meg, ezért végrehajtásukban önkéntesen részt vesznek, szemben a bírósági eljárással, ahol a pervesztes fél gyakran akadályoztatja a végrehajtást.